New office

We move into our new office at NOVI Science Park today. Cheers to BioX. You could visit us at Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg.

Nordjysk invention causes the robot to obey your slightest hint

By Jakob Brodersen Photo: Jakob Brodersen Now, a new invention can make it even easier to use exoskeletons and to control them very accurately. In a few years, exo-skeletons will be much more common than they are today. The external clamping skeletons provide support and strength to lift, carry and move around by supporting the body’s natural […]

PRM / Nordjysk opfindelse får robotten til at adlyde dit mindste vink

The local news recently writes an interesting article about our new start up. read more https://www.avisen.dk/prm–nordjysk-opfindelse-faar-robotten-til-at-adlyde_545654.aspx Ny teknologi fra forskere på Aalborg Universitet gør det muligt at styre robotter og andre maskiner ved hjælp af arm- og håndbevægelser. Opfindelsen kan ændre fuldstændig på den måde, mennesker og maskiner interagerer. Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet Nu kan […]